Workshops

Het VGS congres 2019 heeft een zeer gevarieerd workshopaanbod. Je kiest als deelnemer voor 1 workshop die uit 2 delen bestaat; een inhoudelijk deel en een activiteit. Dit is een overzicht van het workshopaanbod van het VGS congres 2019.

Workshop 1            Neeltje Jans

 • Rondleiding over de Oosterscheldekering
  De Oosterscheldekering is het ultieme voorbeeld van een stuk vakmanschap en het meest indrukkende onderdeel van de Deltawerken. Hoe houdt de Zeeuwse Delta droge voeten? Je krijgt alles te horen over het hoe en waarom van de Deltawerken en de manier waarop binnen dit plan ruimte is gecreëerd voor behoud van natuur. Op prachtlocatie Neeltje Jans leiden we je rond in één van de pijlers van de Stormvloedkering.

 • Gastheerschap in ketens en netwerken door kennispartner Rijnconsult
  In de netwerksamenleving kun je maatschappelijke uitdagingen alleen aan door samenwerking in ketens en netwerken. De gemeente neemt daar elke keer een andere positie in: opdrachtgever, regisseur, facilitator, opdrachtnemer, mede-bepaler, etc. Maar ook die van gastheer: zorgen dat alle relevante partijen zijn uitgenodigd, zorgen voor een soepel proces, dat partners die afhaken er weer bij komen.

  Wat is de plek van de gemeentesecretaris daarin eigenlijk, hoe vul jij dat gastheerschap in? Hoe positioneer je je in die samenwerkingsverbanden, ben je een knopendoorhakker, een bewaker van het proces, stel je kaders en laat je het aan anderen over of ben je een troubleshooter die vastlopers weer opgang krijgt? Hoe zet je je plek als gemeentesecretaris effectief in ter bevordering van samenwerking? Hoe zorg je ervoor dat de samenwerkingscompetentie in de organisatie wordt ontwikkeld? Wat is jouw eigen netwerkleiderschap eigenlijk? In een mix van dialoog en verkenning gaan we hierover met elkaar in gesprek onder leiding van moderator Tjin Bremer, partner bij Rijnconsult.


Workshop 2            Zoutelande

 • Gastheerschap op het strand
  Je struint met een gids over de gezellige boulevard en het strand van Zoutelande. Op het strand van Zoutelande vertelt Tim Wouters van Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) je hoe de strandbewaking is georganiseerd en wat hierbij komt kijken. Deze stichting exploiteert, beheert, onderhoudt en bewaakt de stranden in de gemeente Veere en sinds 2019 ook in de gemeente Vlissingen. Daarnaast onderhoudt de SSV in de gemeente Veere de duinovergangen en duinwandelpaden en de daarop aanwezige voorzieningen.

 • Ondermijning van gastheerschap door kennispartner PwC
  Wat doe je wanneer ondermijning de kop opsteekt? Ondermijning bevindt zich onder het oppervlak, net buiten het zicht en ontwricht des te meer wanneer het zichtbaar wordt. In deze workshop stropen we de mouwen op. Samen met een klein groepje collega’s duik je de details van een casus in onder begeleiding van een facilitator. Het probleem is er: het is aan jullie om het te doorgronden. 

  Onkruid moet je bij de wortel verwijderen. We kijken naar een specifiek probleem en stellen de oorzaken vast. Was de gemeente wel voldoende weerbaar? Hebben we wel goed genoeg gekeken? Als gemeente-secretaris heb je een strategische rol. Hoe balanceer je sterke handhaving en goed gastheerschap. In de historische Catharinakerk in Zoutelande bespreken we samen met Peter van Uhm, voormalig commandant der strijdkrachten, hoe je hier jouw pad in kan kiezen. 

Workshop 3            Veere    

 • De geschiedenis van de gemeentesecretaris met stadswandeling
  In een korte presentie zal Peter Blom, archivaris bij het Zeeuws Archief de geschiedenis van de Veerse secretarissen schetsen en een aantal historische documenten en voorwerpen laten zien die te maken hebben met het ambt van secretaris van Veere. Daarna volgt een stadswandeling door het pittoreske stadje Veere. 

  Presentatie ‘Zes eeuwen stads- en gemeentesecretarissen van Veere’
  Vanaf de vijftiende eeuw stond een stadssecretaris het Veerse stedelijk bestuur bij. De eerste bekende secretaris was heer Willem in 1402.

  Het ambtenarencorps van het middeleeuwse Veere was beperkt. Naast de secretaris met een klerk waren er boden te voet en te paard. Voor de bewaking van de stad zorgden toren- en poortwachters. De stadsschaffer stond aan het hoofd van de buitendienst die onder andere de vestingwerken, de stadswaag, het stadhuis en de stadskoets in beheer hadden. Een vroege vorm van een gemeenschappelijke regeling was de samenwerking met Middelburg op het gebied van beulswerk.

  Dankzij het werk van de stadssecretarissen is de geschiedenis van Veere vastgelegd in duizenden documenten. Jacobus Ermerins (1725-1795) onderzocht tussen 1766 en 1788, toen hij stadssecretaris van Veere was, de archieven in het Veerse stadhuis. Dit onderzoek resulteerde in boeken over de geschiedenis van Zanddijk  en Veere, de adellijke Veerse families Van Borsele en Bourgondië en het kasteel en kapittel van Zandenburg.

 •  De toekomst van de gemeentesecretaris door kennispartner BMC
  Je kunt er niet omheen: big data, datagedreven werken en digitalisering van informatie. Tot enkele jaren geleden vooral voorbehouden aan grote bedrijven als Google en Facebook, maar tegenwoordig zien ook gemeenten de mogelijkheden van het werken met data. Of het nu gaat om effectievere beleidsinterventies, betere dienstverlening of efficiëntere bedrijfsvoering werken met data behoort steeds meer tot de gemeentelijke praktijk. Dit alles vraagt om een andere manier van werken, om gemeentelijke organisaties die databewust en datavaardig zijn. Jij als deelnemer ervaart wat datagedreven werken kan betekenen voor bestuur en organisatie, en de rol van de gemeentesecretaris daarin. In de workshop staat een vraagstuk centraal gerelateerd aan het thema gastheerschap.

Workshop 4            Vlissingen, North Sea Port

 • Varen door de havens van North Sea Port
  Al varend op rondvaartboot de ‘Denick’ krijg je uitleg over de bedrijven, de beloodsing en het unieke van de grensoverschrijdende Vlissingse havens van North Sea Port.
 • De persoonlijke ontwikkeling van de gemeentesecretaris door kennispartner Rijnconsult
  Rijnconsult organiseert een workshop ‘de persoonlijke ontwikkeling van de gemeentesecretaris, hoe geef ik leiding aan een gastvrije organisatie?’

  In deze workshop starten we met het inventariseren van jullie eigen goede en slechte ervaringen met gastvrijheid. Dat kan gaan om restaurants, winkels, musea of andere organisaties waar je komt, privé of in functie.

  Wat maakt een goede ervaring van gastvrijheid tot een goede ervaring? Wat doet de ander dan precies dat jij je dit moment nu nog kan herinneren? En andersom, wat doet de ander dan zo onhandig dat je je nu spontaan weer kan ergeren als je terugdenkt aan die ervaring? Na deze start gaan we snel naar de organisatie waar jij leiding aan geeft. Wat zie je daar al goed gaan als het om gastvrijheid gaat? Is er sprake van gastvrije dienstverlening en goed werkgeverschap? Hoe gaan jullie met burgers om en met (nieuwe) medewerkers? En kun je als gemeente op alle afdelingen gastvrij zijn? Of gaat dat niet bij meer regulerende afdelingen zoals belasting of vergunning en handhaving?Welke dilemma’s heb je in jouw rol als gemeentesecretaris als het gaat om gastvrijheid? We inventariseren de dilemma’s en gaan hiermee samen aan de slag, niet om ze even op te lossen maar om van elkaars perspectieven te leren en zo een stapje verder te komen.

Workshop 5            Middelburg    

 • Aan de slag met democratische dilemma's
  Tijdens een wandeling door historisch Middelburg ga je in kleine groepjes in gesprek met inwoners en ambtenaren over ingewikkelde participatietrajecten. Tijdens deze wandeling krijg je een opdracht om aan de hand van praktijkvoorbeelden de democratische dilemma’s boven water te krijgen. Wat speelt er bij de verschillende spelers: gemeenteraad, college van B&W, ambtenaren, inwoners? Waar schuurt het? Na het gesprek formuleer je drie adviezen. Herken je deze dilemma’s ook in je eigen gemeente? Wat heb je zelf geleerd vandaag?

 • De gemeentesecretaris als dirigent
  Na de wandeling komen jullie samen op een verrassende locatie in Middelburg: de Concertzaal. Eén van de meest geliefde concertzalen van Nederland. Dirigent Carlo Nabbe schetst de overeenkomsten tussen de dirigent van een orkest en de dirigent van de gemeente, de gemeentesecretaris. Een invloedrijke en verantwoordelijke positie. Als gemeentesecretaris ben je actief op de grens van meerdere werelden: de wereld van de samenleving, van politiek en bestuur én van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris heeft daarom de kans om van betekenis te zijn, om hét verschil te maken. Wat kun je leren van Carlo Nabbe als dirigent van de gemeentelijke organisatie voor een optimaal samenspel tussen alle spelers? Na zijn inleiding gaan jullie samen aan de slag met de democratische dilemma’s eerder geformuleerd deze middag.

 Download hier ook het workshopaanbod.