Privacy Policy

De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In dit privacy reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VGS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Download hier ons Privacy Reglement: