20170329 161114

De Gemeentesecretaris is:

Algemeen directeur, dienstverlener en strategisch adviseur

Professionalisering

Een gemeentesecretaris...

…is algemeen directeur. Hij leidt de gemeentelijke organisatie. Hij inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren.

‘Leaders at the core of better communities: zo noemen onze Amerikaanse collega's het. En terecht. Als gemeentesecretaris geef je leiding aan een organisatie die er voor de lokale gemeenschap en haar ontwikkeling zeer toe doet. Een boeiende functie met uitdagingen en kansen, óók voor je eigen ontwikkeling.' Frans Mencke

…is dienstverlener. Hij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Hij onderhoudt nauw contact met de (lokale) gemeenschap en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan burgers.

‘Als gemeentesecretaris zijn we verantwoordelijk voor de inzichtelijkheid van procedures waarmee burgers in aanraking komen en voor de manier waarop de gemeente te benaderen is.’ Piet Buijtels

…is strategisch adviseur. Hij adviseert het college van B&W en de Burgemeester en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Voor een uitgebreider profiel van de gemeentesecretaris / algemeen directeur kunt u deze PDF downloaden.

* Daar waar 'hij' staat, wordt uiteraard ook 'zij' bedoeld. 

Professionalisering

Een gemeentesecretaris...

…is algemeen directeur. Hij leidt de gemeentelijke organisatie. Hij inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren.

‘Leaders at the core of better communities: zo noemen onze Amerikaanse collega's het. En terecht. Als gemeentesecretaris geef je leiding aan een organisatie die er voor de lokale gemeenschap en haar ontwikkeling zeer toe doet. Een boeiende functie met uitdagingen en kansen, óók voor je eigen ontwikkeling.' Frans Mencke

…is dienstverlener. Hij is verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Hij onderhoudt nauw contact met de (lokale) gemeenschap en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan burgers.

‘Als gemeentesecretaris zijn we verantwoordelijk voor de inzichtelijkheid van procedures waarmee burgers in aanraking komen en voor de manier waarop de gemeente te benaderen is.’ Piet Buijtels

…is strategisch adviseur. Hij adviseert het college van B&W en de Burgemeester en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Voor een uitgebreider profiel van de gemeentesecretaris / algemeen directeur kunt u deze PDF downloaden.

* Daar waar 'hij' staat, wordt uiteraard ook 'zij' bedoeld.