VGS uurtje - Uitkomsten vragenlijst Organisatieontwerp van Gemeenten - VOL

Afgelopen najaar heeft de Radboud Universiteit een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop Nederlandse gemeenten zijn georganiseerd. Dit onderzoek vond plaats omdat er sinds 2010 geen wetenschappelijk onderzoek meer naar was verricht. Dit terwijl de afgelopen vijf jaar 75 % van de gemeenten hun organisatiestructuur heeft aangepast om betere prestaties te kunnen leveren.

Tijdens het VGS-uurtje, verzorgd door Anne-Linde Oldenhof, promovendus op gebied van Organisatieontwerp van Gemeenten, worden de resultaten van de gehouden vragenlijst ‘Organisatieontwerp van Gemeenten’ besproken. Deze vragenlijst is ingevuld door meer dan 200 gemeentelijke organisaties. Er wordt inzicht geboden in de manier waarop Nederlandse gemeenten momenteel zijn georganiseerd en welke effecten dit heeft op zowel de bezetting van de ambtelijke organisatie als op de apparaatskosten (ofwel organisatiekosten).

Uiteraard is er ruimschoots gelegenheid tot interactie, het stellen van vragen en het delen van kennis tijdens dit VGS uurtje. Deze vindt online plaats op woensdagmiddag 29 mei van 16.00 - 17.00 uur. 

Omdat we ons kunnen voorstellen dat dit VGS uurtje ook interessant is voor jouw organisatiestrateeg, is hij/zij van harte welkom. Meld je snel aan!   

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.