VGS-uurtje: Weerbare overheid tegen ondermijnende criminaliteit

Wil je kennis en inspiratie opdoen over hoe je als gemeentesecretaris kunt bijdragen aan een meer weerbare overheid tegen ondermijnende criminaliteit? Meld je dan snel aan! 

Tijdens dit VGS-uurtje gaan we met elkaar in gesprek over de rol die een gemeentesecretaris kan spelen in het weerbaarder maken van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke processen minder kwetsbaar maken en het zorgen voor een veilige werkomgeving. Ook bespreken we hoe jouw rol zich verhoudt tot die van de burgemeester.

In het tegengaan van ondermijnende criminaliteit hebben gemeenten een steeds prominentere rol gekregen. Het bestuurlijk instrumentarium biedt mogelijkheden waar het strafrecht soms te kort schiet en de toezichtbevoegdheden van gemeenten blijken van meerwaarde in integrale controles. Belangrijk is ook dat gemeenten zich bewust zijn van de kwetsbaarheid van de eigen werkprocessen. Het herkennen en vervolgens tegengaan van misbruik van bijvoorbeeld een vergunning of subsidie vormt een centraal element van een weerbare overheid tegen ondermijnende criminaliteit. Bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit is de burgemeester wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde. De rol van de gemeentesecretaris is nog wat minder uitgekristalliseerd, hoewel de visie dat deze rol belangrijk is, wel steeds meer gemeengoed wordt.

Tijdens dit VGS-uurtje willen we met elkaar van gedachten wisselen over de rol die een gemeentesecretaris kan spelen in het versterken van de weerbaarheid van de organisatie tegen ondermijnende processen. Deze sessie wordt begeleid door onderzoeker Jolijn Broekhuizen, die vanuit haar onderzoeken en de Leerkring Lokaal Weerbaar veel ervaring heeft opgedaan met weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit.

De volgende thema’s komen tijdens het VGS-uurtje aan bod:

  • De rol van de gemeentesecretaris in verhouding tot de rol van de burgemeester;
  • Welke rol de gemeentesecretaris kan spelen in het tegengaan kwetsbare gemeentelijke processen;
  • Hoe de gemeentesecretaris kan zorgen voor een veilige werkomgeving, waarin ambtenaren gesteund door de organisatie kunnen bijdragen aan de aanpak van ondermijning;
  • Welke rol de gemeentesecretaris kan innemen als het gaat om bestuurlijke en ambtelijke integriteit, onderdeel van een weerbare overheid;
  • Wat er organisatorisch nodig is om in gezamenlijkheid aan een weerbare overheid te werken.

Heb je aanvullende onderwerpen die je graag wilt bespreken tijdens dit VGS-uurtje? Laat het ons dan weten. Je kunt dit bij jouw aanmelding aangeven. 

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.