Leergang Lokaal Leiderschap

Waarom deze leergang?

Medio 2000 is geconstateerd dat het wenselijk was aanvullend aan het bestaande aanbod voor gemeentesecretarissen een nieuwe leergang te ontwikkelen. Deze zou meer op de spilfunctie van de gemeentesecretaris in de gemeentelijke organisatie en het leggen van de daarvoor noodzakelijke verbindingen gericht moeten zijn. Vanuit de toenmalige commissie Persoonlijke Ontwikkeling van de VGS is een programma van eisen ontwikkeld voor een opleiding specifiek voor secretarissen.

Voor wie is de leergang bedoeld?

De leergang is bedoeld voor gemeentesecretarissen (en beperkt enkele loco’s) die hun eigen ontwikkeling een nieuwe dynamiek willen geven. Het Sioo verzorgt jaarlijks een leergang. Voor meer informatie over de leergang kun je de brochure raadplegen. Deze kun je online bekijken door de brochure Leergang Lokaal Leiderschap te downloaden. Voor startdata kan je hier kijken. 

Collega's die eerder deelnamen aan Lokaal Leiderschap vertellen je graag over hun ervaringen met de leergang. Het VGS bureau brengt je graag met ze in contact.