Leergang De Transformerende Gemeentesecretaris

Gemeentelijke organisaties staan onder druk. De opgaven in onder andere het sociaal en fysiek domein stellen hoge eisen aan de organisatie. Tegelijkertijd hebben gemeenten te maken met een relatief grote uitstroom van medewerkers de komende tien jaar, een krappe arbeidsmarkt en bezuinigingsdruk. Kortom: er is sprake van een oplopende spanning tussen de hoge politieke en maatschappelijke eisen aan de organisatie en wat de organisatie waar kan maken. Jouw taak als gemeentesecretaris is om - met je organisatie - deze uitdagende context om te zetten in een wenkend perspectief en beweging.

Spanning tussen willen en kunnen
Veel gemeentesecretarissen onderkennen de spanning tussen het willen (ambities) en het kunnen (organisatievermogen) en nemen initiatieven om hiermee om te gaan. Voorbeelden daarvan zijn het nadrukkelijker prioriteren van werk en het inzetten op innovatie. Toch is er vaak sprake van ‘strategisch ongemak’ in de ambtelijke top: zijn we wel met de goede dingen bezig en maken we de organisatie écht klaar voor de toekomst? Hoe zetten we als leiders een meer fundamentele en dieperliggende transformatie in?

Organisatorische, digitale en maatschappelijke innovatie
Het hoopgevende nieuws is dat er in de publieke sector verschillende inspirerende voorbeelden zijn hoe de transformatie vorm kan krijgen. Vaak is er daarbij sprake van een combinatie van organisatorische, digitale en maatschappelijke innovatie. Voorbeelden zijn het aanwenden van nieuwe digitale technologieën, het verminderen van organisatorische complexiteit, het meer inzetten op sterke teams en het veranderen van het samenspel tussen overheid en de civil society. In deze leergang ga je met ervaringsdeskundigen en collega-deelnemers met het thema organisatietransformatie aan de slag. Het gaat je helpen om de gemeentelijke organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Wat ga je leren?
In drie leerdagen ga je verkennen hoe de transformatie van gemeentelijke organisaties eruit kan zien (inhoudelijke visie) én hoe je die vormgeeft als publieke leider (de transformatie). Je krijgt als gemeentesecretaris:

 • Een scherper veranderverhaal: meer inzicht in de samenhangende strategische organisatieopgave voor gemeenten en je hoe je die kunt gebruiken voor het aanscherpen van de opgave en perspectief. We gebruiken hier in de leerdagen casuïstiek voor uit de verschillende gemeentelijke domeinen.
 • Een slimmere en werkende transformatie-aanpak: je krijgt elementen aangereikt die een organisatie nodig heeft om te transformeren en je reflecteert met andere deelnemers over hoe je eigen organisatie ervoor staat en wat de veranderopgave is.
 • Meer zicht op wat transformatief leiderschap is: je ontmoet leiders van andere publieke organisaties die net als jij de transformatie van de organisatie vormgeven. Je leert de lessen die zij hebben getrokken en reflecteert op jouw stijl en keuzes in transformatief leiderschap.

Programma

Het programma bestaat uit drie leerdagen. De opzet van de dag is op hoofdlijnen een algemene introductie op het thema waar je inzicht krijgt vanuit de theorie, daarna een bespreking van een transitie met collega publieke leiders en vervolgens persoonlijke reflectie en verdieping op je eigen opgave. Elke dag krijg je dus inspiratie van buiten je organisatie maar ga je ook met collega's aan de slag met je eigen opgave. Voorafgaand aan de sessies krijg je informatie toegestuurd die je vooraf doorleest. Klik hier voor het uitgebreide programma en de sprekers. 

Doelgroep

Het programma is ontwikkeld voor gemeentesecretarissen in hun rol als algemeen directeur met een stevige veranderopgave. Je kunt een vaste directeur samen met jou laten deelnemen. De ervaring uit de eerdere leerdagen is dat dit secretarissen helpt de inzichten en beweging uit de leerdagen in de eigen organisatie voor te zetten.

Data en locatie

 • Vrijdag 13 september, gemeente Amsterdam: 09.30 - 17.00 uur
 • Vrijdag 18 oktober, CJIB, Leeuwarden: 09.30 - 17.00 uur
 • Vrijdag 29 november, gemeente Tilburg: 09.30 - 17.00 uur

Kosten

De kosten voor deze leergang bedragen EUR 1.500 excl. BTW.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven via de inschrijfbutton aan de rechterzijde van deze pagina. Er zijn maximaal 16 plekken beschikbaar. 

Begeleiding

De leergang is samen met Jaring Hiemstra ontwikkeld. Jaring is gepromoveerd in de bestuurskunde en begeleidt als partner Strategie en netwerken veel publieke organisaties. Hij begeleidt de leerdagen én geeft elke bijeenkomst een korte inhoudelijke bijdrage vanuit zijn ervaring en onderzoekswerk.

Initiatief

Dit is een initiatief van de VGS en A&O fonds Gemeenten. A&O fonds Gemeenten heeft als doel om te agenderen, inspireren en ondersteunen  bij  de ontwikkeling en professionalisering van wendbare en vitale gemeentelijke organisaties. Dit doet het in de vorm van leernetwerken, workshops, webinars, evenementen, onderzoeken en subsidies.

Ervaringen deelnemers leergang 2023

 • “Mooie afwisseling qua breedte en diepte.”
 • “Mooi inzicht gekregen in veranderingen op informatievlak in organisatie en organisatieontwikkeling.”
 • “Inspirerend! Mooie onderwerpen en waardevol om aandacht te hebben voor het organisatieaspect tegenover de technologische ontwikkelingen.”
 • “Inhoudelijk goed en veel diepgang. Relevant en actueel, enthousiast, leuke kleine groep.”
 • “Interessant vanuit de aangereikte casuïstiek en ervaring. Ook fijn om in duo gesprek te hebben over mogelijke opdracht voor onszelf.”
 • “Inspirerend om in de aanpak van een gemeente meegenomen te worden. Mooie opbouw door vanuit de strategie en de governance te eindigen bij de toegepaste praktijk.”

 

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.