Leergang Digitaal Leiderschap

Op 6 april aanstaande gaat de tweede editie van de leergang ‘Digitaal Leiderschap’ van start. Speciaal ontwikkeld voor en toegespitst op de bestuurlijke functie, rol en verantwoordelijkheden van gemeentesecretarissen.

In deze leergang versterk jij vaardigheden die nodig zijn om leiding te geven aan de digitale transformatie in jouw gemeente. Ook leer je welke invalshoeken daarbij van belang zijn. In een exclusief gezelschap van collega gemeentesecretarissen ga jij aan de slag met jouw eigen leervragen en casuïstiek en krijg je inspiratie van ervaringsdeskundigen en experts.

Waarom deze leergang?

Als gemeentesecretaris speel jij een belangrijke rol bij het realiseren van grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, veiligheid en woningnood. Maar ook bij andere uitdagingen zoals de vergrijzing en uitstroom van personeel en het behoud van vertrouwen van inwoners. Naast andere manieren van werken, bieden digitale mogelijkheden steeds vaker belangrijke hulp om deze uitdagingen aan te gaan. Bijvoorbeeld om beter beleid te maken of je dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Om goed van digitale mogelijkheden gebruik te maken is digitaal leiderschap cruciaal: het vraagt jou op bestuurlijk niveau pro-actief te handelen, koers te bepalen en te verbinden. Zo kun jij de organisatie adequaat sturen, juist wanneer taken en bevoegdheden zijn gedelegeerd.

Wat levert deze leergang jou op?

Deze leergang is bedoeld om jouw bestuurlijke verantwoordelijkheid als gemeentesecretaris in de digitale transformatie scherp(er) te krijgen. Deze leergang is leerzaam, interessant en toepasbaar voor gemeenten van diverse grootten. In vier dagen ga je in een groep interactief aan de slag met het thema digitaal leiderschap. Elke lesdag behandel je een ander aspect van dit thema. De leerdoelen voor de vierdaagse zijn:

  • Je doorziet de veranderopgave die is verbonden aan de verdere digitalisering. Je kunt die verbinden aan de andere grote (maatschappelijke) veranderopgaven en uitvoeringsprocessen waar je voor staat;
  • Je hebt de vaardigheden om te sturen op de cyberveiligheid van de organisatie. Ook leer je hoe je dit onderwerp op de agenda houdt;
  • Je doorziet grote digitale ontwikkelingen in de Nederlandse overheid. Je weet welke keuzes jij en je organisatie moeten maken in het digitale landschap. Je leert wat dit betekent voor het vakmanschap in je organisatie en de samenwerking met leveranciers.
  • Je krijgt feedback van collega’s en experts op dagelijkse casuïstiek in jouw organisatie, waarin digitalisering een belangrijke rol speelt.

Versterk jouw digitale leiderschap in vier dagen

Lees hier het uitgebreide programma inclusief de namen van de sprekers die aan deze leergang meewerken.

Datum en locatie

De leergang bestaat uit 4 hele dagen;  donderdag 6 april, donderdag 11 mei en donderdag 1 juni 2023. De datum van de laatste leerdag wordt tijdens de eerste leerdag gezamenlijk gepland. De tijden zijn van 09.30 - 17.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op één van de locaties waar de deelnemers werkzaam zijn.

Inschrijving

Je kunt je t/m 1 april inschrijven. Er zijn 10 plekken beschikbaar.

Deze opleiding is toegankelijk voor alle gemeentesecretarissen. Ook als je geen affiniteit met of kennis hebt van digitalisering. 

Kosten

De kosten voor deelname bedragen 1.000 euro (excl. BTW) per persoon.

Opleidingsinstituut

Deze leergang wordt georganiseerd in samenwerking met het A&O fonds Gemeenten en adviesbureau Hiemstra & De Vries. De begeleider is Jaring Hiemstra. Jaring is als adviseur betrokken bij verschillende verander- en innovatietrajecten in de publieke sector en schreef hier verschillende publicaties over. 

Deze leergang werd door de vorige groep gemeentesecretarissen beoordeeld met gemiddeld een 8.2. Eén van de reacties van de deelnemers: ‘Ik ben meer een gesprekspartner geworden door het vraagstuk in heel zijn omvang te zien. Ben het thema digitalisering ook interessant gaan vinden. Geweldig!’ 

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.