Opleiding voor ervaren gemeentesecretarissen

In november 2022 start de eerste editie van de opleiding voor ervaren gemeentesecretarissen; deze editie is reeds volgeboekt. De opleiding wordt aangeboden door de Vereniging van Gemeentesecretarissen in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

De opleiding biedt een rijke leerervaring, toegespitst op de rol en functie van de gemeentesecretaris en met oog voor ontwikkelingen en vraagstukken die voor de gemeentesecretaris van groot belang zijn. Samen met inspirerende, gezaghebbende docenten en ervaren practitioners, die theorie en praktijk kunnen verbinden, worden uw denkramen verruimd. Daarnaast is er intercollegiale reflectie: door gezamenlijk op het balkon te gaan staan van spannende momenten, relaties en verantwoordelijkheden in het eigen vakmanschap, faciliteren we het leren van elkaar.

Voor wie ?

De opleiding richt zich op ervaren gemeentesecretarissen.

Programma

Het programma bestaat uit twee modules van elk twee dagen.  Tussen de modules is er de mogelijkheid deel te nemen aan digitale intervisie. Daarin staat de casuïstiek van u of een andere deelnemer centraal.

Module 1 (5 dagdelen): Wie is de gemeentesecretaris? Rollen, positie en de media.  

Deze module begint met de onderlinge kennismaking. We gaan in op de rollen van de ervaren gemeentesecretaris en de dilemma’s die deze met zich meebrengen. We gaan in op vragen als: wat is uw positie in het krachtenveld van politiek en ambtenarij? En wat is de betekenis hiervan voor uw persoonlijk leiderschap? De tweede dag staan taal en framing centraal. Wat is het verhaal dat u vertelt? Hoe worden de ontwikkelingen geframed, bijvoorbeeld in de media? En waar kan dit u als persoon raken?

Docenten: o.m. Prof.dr. Paul ’t Hart en Prof.mr.dr. Hans de Bruijn.

Module 2 (5 dagdelen): Wat speelt er in de context waarbinnen de gemeentesecretaris zich bevindt? De organisatie en de buitenwereld.

Veel van de vraagstukken die spelen voor gemeenten, vragen om samenwerkingen aan te gaan met andere partijen én om oog te houden voor maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan de eerste dag van deze module met elkaar in gesprek over het creëren van publieke waarde. We bekijken hoe u stuurt in netwerken en wat  de rol is van politiek, college en gemeenteraden in het netwerk.  Op dag 2 staat de strategische ontwikkeling van uw organisatie in de veranderende samenleving centraal.

Docenten: Prof.dr. Karin Geuijen en Selma Busser.

Tijdens beide modules zijn er ook practitioners om over het centrale onderwerp in gesprek te gaan.

Data

Module 1:  Wie is de gemeentesecretaris? Rollen, positie en de media. 
30 november (met avondprogramma)– 1 december 2022

Module 2: Wat speelt er in de context waarbinnen de gemeentesecretaris zich bevindt? De organisatie en de buitenwereld.
9 (met avondprogramma) en 10 februari 2023

Intervisie

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan twee intervisie momenten. Deze zijn digitaal en duren 1,5 uur. De eerste intervisie is tussen module 1 en 2 op vrijdag 13 januari in de ochtend. De tweede intervisie is na module 2 op vrijdag 10 maart 2023 in de ochtend.

Opleiding in het kort

  • Opleiding voor (ervaren) gemeentesecretarissen
  •  November 2022 – februari 2023
  •  Totaal 4 dagen (2 modules)
  • Daarnaast de mogelijkheid tot intervisie (2 digitale intervisiemomenten van circa 1,5 uur)
  • 10-12 deelnemers

Meerwaarde van de opleiding

  • Een combinatie van state-of-the art kennis van topdocenten met ervaringen van practitioners
  • Voortdurende koppeling met de eigen praktijk
  • Toegang tot en reflectie met een interessant netwerk van ervaren gemeentesecretarissen, met een verwante professionele identiteit en soortgelijke uitdagingen.

 

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.