Opleiding voor ervaren gemeentesecretarissen

Op 23 en 24 november start de tweede editie van de opleiding voor ervaren gemeentesecretarissen. De opleiding wordt aangeboden door de Vereniging van Gemeentesecretarissen in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

De opleiding biedt een rijke leerervaring, toegespitst op de rol en functie van de gemeentesecretaris en met oog voor ontwikkelingen en vraagstukken die voor de gemeentesecretaris van groot belang zijn. Samen met inspirerende, gezaghebbende docenten en ervaren practitioners, die theorie en praktijk kunnen verbinden, worden jouw denkramen verruimd. Daarnaast is er intercollegiale reflectie: door gezamenlijk op het balkon te gaan staan van spannende momenten, relaties en verantwoordelijkheden in het eigen vakmanschap, faciliteren we het leren van elkaar.

Voor wie ?

De opleiding richt zich op ervaren gemeentesecretarissen.

Programma

Het programma bestaat uit twee modules van elk twee dagen. Tussen de modules is er de mogelijkheid deel te nemen aan digitale intervisie. Daarin staat de casuïstiek van u of een andere deelnemer centraal.

Module 1 (5 dagdelen): Wie is de gemeentesecretaris? Rollen, positie en de media.  

Deze module begint met de onderlinge kennismaking. We gaan in op de rollen van de ervaren gemeentesecretaris en de dilemma’s die deze met zich meebrengen. We gaan in op vragen als: wat is jouw positie in het krachtenveld van politiek en ambtenarij? En wat is de betekenis hiervan voor jouw persoonlijk leiderschap? De tweede dag staan taal en framing centraal. Wat is het verhaal dat je vertelt? Hoe worden de ontwikkelingen geframed, bijvoorbeeld in de media? En waar kan dit jou als persoon raken?

Module 2 (5 dagdelen): Wat speelt er in de context waarbinnen de gemeentesecretaris zich bevindt? De organisatie en de buitenwereld.

Veel van de vraagstukken die spelen voor gemeenten, vragen om samenwerkingen aan te gaan met andere partijen én om oog te houden voor maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan de eerste dag van deze module met elkaar in gesprek over het creëren van publieke waarde. We bekijken hoe je stuurt in netwerken en wat  de rol is van politiek, college en gemeenteraden in het netwerk.  Op dag 2 staat de strategische ontwikkeling van jouw organisatie in de veranderende samenleving centraal.

Tijdens beide modules zijn er ook practitioners om over het centrale onderwerp in gesprek te gaan.

Data

Module 1:  Wie is de gemeentesecretaris? Rollen, positie en de media. 
23 en 24 november 2023

Module 2: Wat speelt er in de context waarbinnen de gemeentesecretaris zich bevindt? De organisatie en de buitenwereld.
29 februari en 1 maart 2024

Intervisie
Het is ook mogelijk om deel te nemen aan twee intervisie momenten. Deze zijn digitaal en duren 1,5 uur. De momenten worden in overleg ingepland.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen EUR 3.500 excl. BTW en hotelovernachtingen.

Aanmelden

Via de aanmeldlink aan de rechterzijde kun je je aanmelden voor deze opleiding. Er kunnen maximaal 14 deelnemers deelnemen aan deze opleiding.

Opleidingsinstituut

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksinstituut in het hart van de hofstad. Binnen dit instituut worden wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden.

De NSOB organiseert opleidingen, publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties.

 

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.