Over het vak

De Vereniging van Gemeentesecretarissen is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. Vrijwel iedere gemeentesecretaris is lid van de vereniging. Ook secretarissen van regio’s en samenwerkingsverbanden en een groot aantal loco-secretarissen zijn lid. De VGS ondersteunt haar leden op inspirerende wijze bij hun dagelijks werk en behartigt de belangen van gemeentesecretarissen. Zij doet dit op een aantal manieren:

Informeren en signaleren

De VGS informeert de leden over ontwikkelingen op het gebied van lokaal bestuur en de gevolgen hiervan voor de dienstverlening van de gemeente, de ambtelijke organisatie en de bedrijfsvoering. De VGS signaleert wat deze ontwikkelingen betekenen voor de werkgeversrol van gemeentesecretarissen en voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Visie vormen en mening geven

Vanuit haar expertrol op het gebied van lokaal openbaar bestuur én publiek leiderschap neemt de VGS regelmatig het initiatief om haar visie te geven op ontwikkelingen in het openbaar bestuur.

Onderling adviseren

Gemeentesecretarissen staan vaak tussen de verschillende partijen in en dat maakt hun positie kwetsbaar. De VGS is een klankbord voor alle gemeentesecretarissen: ze kunnen er hun ervaringen uitwisselen en elkaar adviseren. Bijvoorbeeld via het netwerk van vertrouwenscollega’s en buddy's. Er worden bijeenkomsten georganiseerd over inhoudelijke thema’s en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Vertegenwoordigen

Gemeentesecretarissen zijn namens de VGS vertegenwoordigd in een groot aantal organisaties en overleggen. Op die manier zorgen zij voor de inbreng van het geluid van de gemeentesecretarissen.