Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een gemeente die goed wordt bestuurd, loopt voortdurend tegen dilemma’s aan. Hoe richt je het bestuur precies in, welke afwegingen maak je tussen de korte en de lange termijn, hoe richt je je communicatie met verschillende doelgroepen in?

En hoe verbind je al die verschillende vraagstukken met elkaar? Denk bijvoorbeeld maar aan investeringen in natuur en milieu tegenover infrastructuur en mobiliteit. Of het verschil tussen de ambtelijke en politieke realiteit. Als gemeente moet je verschillende rollen op je kunnen nemen en soms is het lastig om goed met die ver¬schillen om te gaan.

Binnen de gemeente is de bestuursdienst vaak de aangewezen afdeling om dit te doen. Haar functie is om bij te dragen aan het oplossen van deze dilemma’s. En om verbinding te maken tussen de verschillende rollen. Wat maakt een bestuursdienst nu een goede bestuursdienst? Welke taken moeten op welk moment worden opgepakt? Welke rollen kan een bestuursdienst nemen? In de publicatie ‘’Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang’’ van het NSOB in opdracht van de stichting IKPOB geven de onderzoekers een helder beeld van de verschillen in werkwijze van bestuursdiensten in de praktijk. En verbinden hier lessen aan die voor elke gemeente in Nederland, groot of klein, nut hebben. Want terwijl de samenleving zich ontwikkelt, moet ook de lokale overheid zich blijven vernieuwen.