afbeelding onderzoek de gs als evenwichtskunstenaar

De gemeentesecretaris als evenwichtskunstenaar - Tussen hipster en eindbaas

Welke sturing is er nodig bij de opgaven van deze tijd? Hoe speelt de gemeentesecretaris daarin een rol? Of het nu gaat over zelfsturende teams, opgavegericht werken of netwerkend werken; de rol, positie en competenties van gemeentesecretarissen veranderen zichtbaar en onomkeerbaar.

Dit rapport is mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK via het programma “Democratie in Actie”. Daarin wordt nauw samengewerkt met beroepsverenigingen, waaronder de VGS. Het ontwikkelen van voorstellen voor de verdere professionalisering van ambtelijke organisaties staat daarbij centraal. Het gaat dan vooral om andere manieren van werken (van buiten naar binnen) en een responsieve, faciliterende houding van bestuur en organisatie. Als kennispartners van de VGS hebben Rijnconsult, PwC en BMC gezamenlijk onderzoek gedaan naar de professionele ontwikkeling van de gemeentesecretaris.

Het rapport is te downloaden aan de rechterkant.