De Informatiesamenleving

De Informatiesamenleving

Voor de gemeentesecretaris zijn de uitdagingen van moderne technologie even veelzijdig als de wensen van de betrokkenen: ambtenaren, bestuurders, politici en burgers.

Het gaat om kostenefficiency, transparantie, verbetering van de dienstverlening, burgertevredenheid en toekomstvastheid. In alles geldt het bewaren van een goede balans tussen bestuurlijke en politieke aspiraties enerzijds en de organisatorische mogelijkheden van de gemeente anderzijds. Kansen en bedreigingen moeten tijdig in beeld komen en worden vertaald naar toepasbare concepten, processen en gereedschappen.

Dan begint de uitdaging pas werkelijk: implementeren, verankeren, evalueren en continu verbeteren.Om deze uitdagingen aan te gaan zijn kennis en kunde nodig en zijn voorbeelden en inspiratie wenselijk. Aan deze aspecten is gedurende 2015 in vier sessies invulling gegeven. VGS-leden zijn in dialoog gegaan met experts van PinkRoccade Local Government, PricewaterhouseCoopers, Deloitte en BMC over het burgerperspectief, smart cities, big data en het inrichten van innovaties.

Uiteenlopende thema's met een belangrijke gezamenlijke noemer: de publieke waarde van technologie. Marktpartijen en ambtenaren gingen in open dialoog met elkaar over de maatschappelijke, organisatorische en andere aspecten van technologie in het domein van de lokale overheid. In deze bundel vindt u de weergave van deze kennis- en inspiratiesessies.