Essay Ambt van gemeentesecretaris van Marcel Meijs

Wie is de gemeentesecretaris nu echt?

In het essay dat Marcel Meijs schreef, net voordat hij op 3 februari 2021 stopte als gemeentesecretaris van Tilburg, hoopt hij zoals hij zelf schrijft de karikaturale beelden en de typeringen van de gemeentesecretaris als ‘ondersteunen’ en ‘ter zijde staan’ naar het rijk der fabelen te verwijzen en daarvoor nieuwe beelden in de plaats te zetten.