Essay Digitaal leiderschap v2

Essay Digitaal leiderschap

De gemeentesecretaris is een belangrijke brug tussen lokale politiek, gemeentelijke organisatie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Digitale technologieën beïnvloeden alle drie de terreinen. Het is daarom van belang dat gemeentesecretarissen nagaan wat dat betekent voor hun werk. De digitale ontwikkelingen gaan snel en zijn onomkeerbaar. Dat vereist dat de gemeentesecretaris proactief handelt en met diplomatie, gezag en expertise de organisatie de gewenste kant op laat bewegen.

Veel gemeentesecretarissen zoeken nog naar handelingsperspectief voor de invulling van hun leiderschapsrol op dit domein. Hoe kunnen digitale ontwikkelingen het beste bijdragen aan het creëren van publieke meerwaarde? Lees hierover in het Essay Digitaal leiderschap.