Veilligheidsregio

Greep op de (veiligheids)regio

De publicatie Greep op de (veiligheids)regio biedt inzicht in de governance van gemeenschappelijke regelingen. De analyse en aanbevelingen hebben een bredere toepassing, maar gaan vooral over de regionale problematiek van de veiligheidsregio.

De VGS heeft niet zo zeer een standpunt over hoe de aansturing van gemeenschappelijke regelingen het beste vorm kan worden gegeven. Het boekje bevat daarom vooral een overzicht van alternatieve oplossingen en een handige checklist. Het gaat ook over de voordelen en nadelen van het regionaliseren van sociale veiligheid als eventueel verlengstuk van de al regionale veiligheidsvraagstukken.
 
De VGS heeft wel een standpunt over de betrokkenheid van onze beroepsgroep bij dit soort regionaliseringen. Wij zijn van opvatting dat onze beroepsgroep in veel regio's een meer prominente rol zouden kunnen en moeten claimen. Als het bijvoorbeeld gaat om afwegingen van proportionaliteit (wat zijn investeringen in veiligheid waard in verhouding tot andere gemeentelijke opgaven) en integraliteit dan kunnen wij als geen ander bewaken dat alles past in integrale begrotingsafwegingen. Als het gaat om de positie van gemeenten, dan kunnen wij als geen ander bewaken dat de gemeente zich behalve als verantwoordelijke voor het goed functioneren van de eigen oranje kolom zich actief opstelt als opdrachtgever van de hele veiligheidsregio. Dat opdrachtgeverschap wil nog wel eens ondersneeuwen en professioneel onvoldoende uit de verf komen.

Kortom, het boekje bevat meerdere oproepen aan de beroepsgroep om actief en inspirerend te bewegen op het vlak van regionale samenwerking.

Dit boekje is gemaakt door onze vertegenwoordigers in de Managementraad gemeenten. Deze managementraad adviseert het landelijke Veiligheidsberaad, waarin de korpsbeheerders van de veiligheidsregio's hun beleid onderling afstemmen en standpunten innemen in landelijke issues.