BIOS integriteit

Handreiking onderzoek integriteitsschendingen

BIOS (onderdeel van CAOP) heeft een vernieuwde handreiking Onderzoek Integriteitsschendingen Politieke Ambtsdragers uitgegeven en verspreid onder politieke ambtsdragers.

Deze handreiking ondersteunt CdK’s, burgemeesters en voorzitters van het waterschap, griffiers, secretarissen en anderen die betrokken zijn bij het doen van onderzoek naar integriteitsschendingen van politieke ambtsdragers bij het inrichten en zorgvuldig uitvoeren van, of voeren van regie bij, integriteitsonderzoeken. De handreiking biedt praktische ondersteuning en hulpmiddelen voor het beoordelen van signalen, het uitvoeren van het feitenonderzoek en de behandeling van de resultaten van het onderzoek.