Handreiking versterking lok

Handreiking versterking lokale driehoek

De rol van de lokale driehoek in het proces van democratische vernieuwing is veelal onderbelicht gebleven.

Als onderdeel van het programma Lokale Democratie in Beweging is er in 2018 een aantal bijeenkomsten georganiseerd om over de versterking van de lokale driehoek te spreken. Naar aanleiding hiervan is er een handreiking verschenen waarin een stappenplan wordt gepresenteerd om in jouw eigen driehoek aan de rol en versterking van de driehoek te werken. Wil je nog meer hierover weten mail dan naar Sander van Waveren, sander@gemeentesecretaris.nl