Leren decentraliseren

Leren decentraliseren

Leren doen we samen, bij de VGS. We hebben al veel lessen geleerd bij de implementatie van de 3D’s in het sociaal domein. Bruikbare lessen en bruikbare ervaringen.

Wat nu zowel in het sociale als in het fysieke domein nog veel aandacht vraagt, is de transformatie. Doen wat wettelijk van ons verwacht mag worden, dat doen we best aardig. Het werkelijk veranderen van onze organisaties en werkwijzen is heel ingewikkeld. Maar zonder dit is de implementatie niet
gelukt. Thema’s als regionale samenwerking, organisatieverandering, participatie van inwoners en ondernemers en natuurlijk het digitale stelsel Omgevingswet vragen onze aandacht. Voorliggende rapportage ‘Leren Decentraliseren’ richt zich daarbij op de gemeentesecretaris.