Essays

Na intensieve samenwerking tussen de Vereniging voor Bestuurskunde en de VGS is een reeks essays geproduceerd

Als eerste zag Sterke gemeenten binden (2006) het licht, een pleidooi om gemeenten de ruimte te geven gemeenschapszin en sociale cohesie te organiseren.

In Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht (2007) bepleiten wij ook de veerkracht van gemeenschappen te betrekken bij onderzoeken naar de bestuurskracht van de gemeenten. Vanuit de erkenning van het belang van gemeenschappen voor gemeenten ging onze aandacht naar maatschappelijke veerkracht en van veerkracht komen wij nu uit op democratie. In Veerkracht en democratie (2008) besteden we aandacht aan de legitimiteitscrisis van de politieke en maatschappelijke democratie. Hierin pleiten wij voor een nieuw sociaal contract tussen burgers en politieke partijen, politici, bestuurders, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen. Geïnteresseerd geraakt? De publicaties zijn hiernaast te downloaden.