Reflectiebundel ambtelijk

Reflectiebundel Ambtelijk Vakmanschap 3.0

De reflectiebundel  is een reflectie op het essay Ambtelijk Vakmanschap 3.0,  ‘De Zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager’ van Paul ’t Hart. 

De vijftien uitdagingen, de ‘gouden’ kenmerken van een organisatie en de verwachting aan het adres van de overheidsmanager bieden een kader voor De Zoektocht. Een zoektocht om het rijke netwerk aan mensen en partijen die zich met de ambtelijke professionaliteit bezig houden, een inhoudelijk en procesmatig ankerpunt te bieden voor een meer gezamenlijke inhoudelijke agenda. En daar wellicht zelfs enige programmatische richting aan te geven. Met rekenschap van alle diversiteit die rond dit onderwerp blijft bestaan.