Samenspel

Samenspel - Succesvolle samenwerking tussen bestuurder en topambtenaar

Samenspel tussen bestuurders en topambtenaren vraagt van twee partijen vakmanschap. Zeventig bestuurders en topambtenaren hebben zich in negen Tijdmalen (eenvoudige maaltijdgesprekken) gebogen over de vraag wat dat handwerk voor goed samenspel is.

Initiatief van deze Tijdmalen is genomen door de Vereniging voor Overheidsmanagement, Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Wethoudersvereniging. De opbrengst is gebundeld in de publicatie ‘Samenspel - succesvolle samenwerking tussen bestuurder en topambtenaar’. De publicatie is hier te vinden en geeft inzicht en tips over:

  • De ambtelijke organisatie als drijvende kracht
  • De wereld van de bestuurder
  • Het bestuur en de organisatie
  • De persoonlijke klik
  • Elkaars grondgebied
  • Als het lastig wordt

Zes videoportretten met duo's over goed samenspel geven inzicht in persoonlijke ervaringen van Siebe Riedstra, Paulien Pistor en Staf Depla, Reindert Hoek en Thea Koster, Nieske Ketelaar en Leendert Maarleveld, Paul van den Wijngaart en Michiel van Haersma Buma, Brigite van Haaften en Gerdien de Wal. De portretten zijn te bekijken in de interactieve versie van de publicatie of via:

Voor meer video's zie: Obbla - online tv voor overheidsmanagement.

Er was eens een bestuurder zonder samenspel
Hij zei: ik hou niet van al dat tegenspel
Tot dat zijn eigen geluid resoneerde
En hij zichzelf politiek bezeerde
Dat werd daarmee voor hem het einde-spel

Samenspel vraagt om gezond tegenspel. Het belang van het uitwisselen van ervaringen, van persoonlijk contact tussen collega’s en het opzoeken naar tegenspel is niet vanzelfsprekend. Elke bestuurder vraagt een andere werkwijze en elke topambtenaar gaat hier op een eigen manier mee om. Toch zijn er raakvlakken, niet alleen tussen collega’s in dezelfde bestuurslaag maar ook daarbuiten, en juist ook met je tegenhanger in het samenspel.

De zoektocht naar het handwerk rondom deze raakvlakken was de reden voor de Vereniging voor OverheidsManagement, de Wethoudersvereniging en de Vereniging van Gemeentesecretarissen om elkaar op te zoeken. Deze zoektocht naar het handwerk eindigt niet bij samenspel. Wil je een actieve rol spelen in de ontwikkeling van jouw rol als overheidsmanager, wethouder of gemeentesecretaris kijk dan op:

 vom-online.nl, wethoudersvereniging.nl of gemeentesecretaris.nl.

Samenspel heeft plaatsgevonden in samenwerking met de VOM, de Wethoudersvereniging en het ABD.