verbinden

Verbinders zonder script

Dit essay is het produkt van een mooie samenwerking tussen bestuurspraktijk en bestuurswetenschap. Leerambities van studenten en behoefte aan inzicht en reflectie vanuit de beroepsgroep hebben elkaar in dit project op voorbeeldige wijze gevonden.

Twee onderzoeksmasterstudenten bestuurs- en organisatiewetenschap (Nicole Braham en Erik-Jan van Dorp) schaduwden ieder een week lang drie respectievelijk vier gemeentesecretarissen, bestudeerden hun agenda’s voor het jaar 2015, en interviewden hen en belangrijke stakeholders. Paul ’t Hart begeleidde het onderzoek. De vgs bemiddelde bij de selectie van de te onderzoeken ‘cases’ en bij het verkrijgen van medewerking. Daarnaast werd afgesproken dat wij een voor een breder publiek toegankelijk essay zouden schrijven en op het vgs-congres 2016 zouden presenteren. Een groep gemeentesecretarissen onder leiding van Gerharda Tamminga keek mee en gaf waardevolle feedback. 

Dit essay is het produkt van die afspraak. Het bevat geen gedetailleerd onderzoeksverslag – dat is te vinden in de afstudeerproducten van Braham (2016) en Van Dorp (2016). In plaats daarvan proberen wij op basis van de opgedane inzichten en het werk van onder meer Grotens (2015) een profiel te schetsen van topambtelijk vakmanschap op het gemeentehuis anno 2016. Net als in ’t Hart (2014) doen we dat met een nadrukkelijke blik op de ‘lange lijnen’ in de ontwikkeling van het Nederlandse (gemeente)bestuur. En we plukken cijfers, verhalen en impressies uit de verrichte onderzoeken om onze betooglijn te illustreren. Wij hopen dat het essay herkenning oproept en het professionele debat onder gemeentesecretarissen en andere lokale topambtenaren van bruikbare voeding voorziet.