digitaal leiderschap header website v2

Digitaal leiderschap

Nieuwe digitale technologieën zijn niet slechts een technisch vraagstuk. Zij hebben een brede impact op de gehele samenleving. Het leidt tot nieuwe kennis en kansen. Maar ook tot nieuwe risico’s. Voor de gehele samenleving, dus ook voor gemeenten.

Dat vraagt om digitaal leiderschap van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is een belangrijke brug tussen lokale politiek, gemeentelijke organisatie en maatschappelijke ontwikkelingen. Digitale technologieën beïnvloeden alle drie de terreinen. Het is daarom van belang dat gemeentesecretarissen nagaan wat dat betekent voor hun werk. De digitale ontwikkelingen gaan snel en zijn onomkeerbaar. Dat vereist dat de gemeentesecretaris proactief handelt en met diplomatie, gezag en expertise de organisatie de gewenste kant op laat bewegen.

Er is nog weinig bekend over wat die ontwikkelingen betekenen voor de gemeentesecretaris. De huidige generatie gemeentesecretarissen groeide veelal op in een tijdperk vóór digitalisering. Veel gemeentesecretarissen zoeken nog naar handelingsperspectief voor de invulling van hun leiderschapsrol op dit domein. Daarom is het essay Digitaal leiderschap door Martiene Branderhorst (voormalig gs Gouda en nu werkzaam als algemeen directeur bij stadbeheer gemeente Den Haag) geschreven. 
Centraal in het essay staat de vraag: welke invulling van het leiderschap van gemeentesecretarissen is nodig om de werking en consequenties van digitale technologieën zodanig in de organisatie te vertalen vanuit publieke waarde dat het leidt tot gelegitimeerde toepassingen met publieke meerwaarde? Of simpeler gezegd: hoe werk je als gemeentesecretaris aan digitaal leiderschap? Vanuit deze centrale vraag heeft de VGS in samenwerking met Martien Branderhorst, een meedenkgroep bestaande uit gemeentesecretarissen en het adviesbureau Hiemstra&Devries een leergang Digitaal leiderschap voor gemeentesecretarissen ontwikkeld. Deze leergang is in zijn geheel mogelijk gemaakt door het A&O fonds Gemeenten. 

Je kunt alle informatie over de leergang Digitaal leiderschap voor gemeentesecretarissen vinden in de brochure.