Programma's

De VGS werkt met programma’s, samengesteld rond een thema. Elk programma is ondergebracht bij een lid van het Dagelijks Bestuur en bestaat uit een aantal activiteiten/projecten met een duidelijke opdracht en looptijd. Bij een aantal programma’s functioneert een commissie. Meer handelen en minder praten is het devies van iedere commissie en daarmee van de VGS. Het DB is hét integratiekader voor alle programma’s.
De programma's van de VGS zijn:

  • bestuurlijke ontwikkeling
  • dienstverlening/bedrijfsvoering
  • persoonlijke ontwikkeling
  • goed werkgeverschap
  • leiderschap, organisatie en samenwerking
  • internationalisering
  • veiligheid
  • finacien
  • congres

Democratie1000: denk en doe mee! (1 juni Apeldoorn)

Op maandag 1 juni 2015 buigt een grote groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen zich in Apeldoorn met elkaar over de staat van de lokale democratie.  Zij nodigen daarbij een aantal ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers uit om aan dit gesprek van 1000 mensen deel te nemen onder het motto:

“Wat vragen... Lees meerMede mogelijk gemaakt door: