Vakopleiding voor gemeentesecretarissen

De VGS biedt i.s.m. de NSOB de vakopleiding voor beginnende gemeentesecretarissen aan.

Vanuit de verschillende rollen van de gemeentesecretarissen, die o.a. naar voren komen uit de publicatie de wegwijzer van de gemeentesecretaris van Irma Woestenberg, zullen in een op maat gemaakt programma onderwerpen aan bod komen die specifiek van toepassing zijn op de gemeentesecretaris en zijn/haar werkveld. Het vertalen van (wetenschappelijke) kennis naar toepassing in de dagelijkse praktijk, leren van ervaren gemeentesecretarissen en oefenen van vaardigheden vormen de rode draad in het programma. Daarnaast leer je ook van- en met elkaar door inzet van praktijk casuïstiek, intervisie, persoonlijke coaching en mentorgesprekken. Kortom een inspirerende, resultaatgerichte opleiding speciaal voor jou als startende gemeentesecretaris.

Voor wie?

De opleiding richt zich op beginnende gemeentesecretarissen (tot circa 2 jaar ervaring).

Programma

Het programma begint met een tweedaagse bijeenkomst. We starten met kennismaken en verkennen de context en de inhoudelijke en persoonlijke uitdagingen waarin jij als gemeentesecretaris opereert (module 1). Verder besteden we tijd aan jouw positionering als gemeentesecretaris en vindt de eerste intervisiebijeenkomst plaats – een gestructureerde vorm van professionele uitwisseling over door jouzelf ingebrachte casuïstiek.

Tussen de modules vindt digitale intervisie in kleinere groepen plaats. Daarin staat steeds de casuïstiek van jou of een andere deelnemer centraal. Het programma bestaat uit vijf modules, waar de volgende thema’s aan bod zullen komen: de gemeentesecretaris in zijn/haar context, samenwerking en netwerken, leiderschap aan de organisatie, politiek-bestuurlijk adviseren en ter afsluiting een keuze-module over een actueel thema, bijvoorbeeld omgaan met de media of diversiteit en inclusie.

Beoogd docenten zijn o.m. prof. dr. Paul ‘t Hart, prof. dr. Paul Frissen, dr. Myrte Ferwerda en prof. dr. Martijn van der Steen. Voor de keuze module zijn beoogd docenten Prof. dr. Mark van Twist of dr. Saniye Celik, afhankelijk van het onderwerp. Het programma kent naast de modules en
intervisiemomenten de volgende onderdelen:

 • Meeloopstage: je loopt een dag(deel) mee met een collega om van elkaar te leren;
 • Mentortraject: je krijgt inhoudelijk en persoonlijk coaching door een ervaren gemeentesecretaris. Je kunt eigen taaie vraagstukken of lastige beslissingen aan een ervaren collega voorleggen en bespreken.

De modules

 • Module 1: de gemeentesecretaris in zijn/haar context
  Kennismaking met elkaar; de ontwikkeling van het lokaal bestuur, de organisatiedynamiek en de positie van jou als gemeentesecretaris hierin.
 • Module 2: samenwerking en netwerken
  Jouw rol bij samenwerkingen in de regio en in netwerken; hoe krijg je grip op netwerksturing?
 • Intervisie (digitaal)
  Op een nader te bepalen dagdeel.
 • Module 3: leiderschap aan de organisatie
  Hoe geef je leiding aan de gemeentelijke organisatie en wat is hierin jouw persoonlijke stijl?
 • Intervisie (digitaal)
  Op een nader te bepalen dagdeel.
 • Module 4: (politiek)-bestuurlijk adviseren
  Jouw adviesrol richting het college van B&W; omgaan met conflicten, verbinding maken en tegenspreken in een politieke context.
 • Intervisie (digitaal)
  Op een nader te bepalen dagdeel.
 • Module 5: keuzemodule en afsluiting
  De groep maakt de keuze voor de inhoud van de slotmodule, bijvoorbeeld omgaan met de media of diversiteit en inclusie.

Aanmelden voor een volgende opleiding

In het voorjaar 2023 starten we de volgende opleiding. 
De vakopleiding organiseren we 1 keer per jaar. Vanwege de grote belangstelling kan het zijn dat je niet direct kunt starten.
Ben je geïnteresseerd in een van de volgende opleidingen? Mail dan jouw interesse naar vgs@gemeentesecretaris.nl. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn en de data bekend, zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

 

Inschrijven

Bent u lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.